Priser & vilkår

PRISER 

Individualsamtale (45 min) 

1.500 NOK*

Samtaleterapi (2 eller flere ganger i uken):

Pris etter avtale

Foredrag/ undervisning/ veiledning

Pris etter avtale

* henvisning er ikke nødvendig (ikke driftsavtale)

* + kr 50,- VIPPS/adm.gebyrBETALING og AVBESTILLING 

Timer betales via VIPPS i etterkant av hver time. Samlefaktura tilbys ved lengre forløp.          

Avbestilling må skje senest 48 timer før oppsatt time. Avbestilling etter dette må betales i sin helhet uansett årsak (også ved sykdom). Avbestillinger i helg registreres som varslet mandag, kl 08.00.