Priser & vilkår

PRISER 

Individualsamtale (45 min) 

1.590 NOK

Samtaleterapi (2 eller flere ganger i uken):

Pris etter avtale

Foredrag/ undervisning/ veiledning

Pris etter avtale


BETALING og AVBESTILLING 

Timer betales via VIPPS. Timer som ikke avbestilles innen 48 timer i forveien må betales i sin helhet, uansett avbestilllingsgrunn. Avbestillinger i helg registreres som varslet mandag, kl 08.00. 

Mange forsikringsselskaper dekker psykologbehandling inntil 10 timer. Undersøk med ditt forsikringsselskap eller arbeidsgiver om du er dekket.