Foredrag & undervisning

Jeg tilbyr foredrag, undervisning og veiledning om tema knyttet til selvmord.

Jeg har arbeidet med selvmordsproblematikk og etterlattsarbeid i mange år, blant annet som leder og psykolog i Bærum kommunes selvmordsforebyggende team (Bærumsmodellen), som selvmordsforsker ved Folkehelseinstituttet, og som psykolog i spesialisthelsetjenesten (DPS, akuttavdeling, døgnpost). 

Jeg har en doktorgrad på selvmord hos unge tilsynelatende velfungerende menn som plutselig og uventet for omgivelsene tok livet sitt, fra UiO i 2013, samt en post doc på selvmord. Sentrale temaer i forskningen min er sårbarhet, selvfølelse, maskulinitet og varseltegn i relasjon til selvmord hos menn.


Ved å gå inn på linkene under, kan du lese en artikkel som jeg har skrevet sammen med en kollega om etterlattes erfaringer ved selvmord hos unge menn, som ble publisert i Tidsskriftet til legeforeningen og som vant Legeforeningens pris i kategori forebyggende medisin i 2019:  


Siste år har jeg bistått blant annet følgede aktører med undervisning/ foredrag:

RVTS, Akershus Universitetssykehus (AHUS), Oslo Universitetssykehus, Viken senter, Diakonhjemmet, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging (NSSF), UiO, OsloMet, NTNU, Universitetet i Agder, LEVE, Mental Helse, Kirkens SOS, Folkehelseinstituttet, Domstolen, Arendal Kommune, Bærum Kommune, Nordland Fylkeskommune. I tillegg har jeg hatt innlegg på diverse nasjonale og internasjonale selvmords- og psykisk helsekonferanser. I tillegg har jeg representert Norge i prosjektet Rising_Sun som jobber med forebygging av selvmord i arktiske områder.