Psykolog Mette Lyberg Rasmussen, PhD

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo i 2001, og er spesialist i voksen psykologi med klinisk fordypning. Jeg har etterutdanning i traumebehandlingsmetoden EMDR, og er kandidat ved Norsk psykoanalytisk Institutt.

Jeg har bred erfaring i å arbeide med ulike typer problemer, selvutviklingsønsker, livsvansker og psykiske lidelser. Særlig har jeg interessert meg for sorgarbeid, livskriser, angst, utbrendthet, selvfølelsesproblematikk, seksualitet, traumer mm. 

Som terapeut er jeg forankret i en psykodynamisk/ psykoanalytisk orientert behandlingstradisjon. I tillegg benytter jeg kunnskap, metoder og ferdigheter fra forskjellige praksiser og kunnskapsfelt for å tilpasse tilbudet deg og ditt behov.

Enten vi arbeider i et korttidsperspektiv, over lengre tid, eller i en krisesituasjon, er jeg opptatt av å tilrettelegge for et terapeutisk arbeid hvor vi sammen kan utforske og reflektere rundt tanker, følelser, fantasier og opplevelser, slik at du kan få det bedre. Min ambisjon er at det terapeutiske arbeidet ikke bare skal bidra til at du får hjelp med det aktuelle problemet, men at du også skal få med deg innsikt og ny erfaring som du kan bruke videre i livet.

Ved siden av mitt kliniske virke jobber jeg med forebygging, forskning og formidling av tema relatert til selvmord. Jeg har en doktorgrad på selvmord hos unge tilsynelatende velfungerende menn fra Universitetet i Oslo i 2013, og en post doc på hjelpsøking og selvmord. Sammen med to kollegaer utarbeidet jeg den nasjonale veilederen: Etter selvmordet. Veileder om tiltak for etterlatte ved selvmord (Helsedirektoratet, 2011).