Samtaleterapi, råd & veiledning

De fleste mennesker støter på vanskelige perioder i løpet av livet. Man kan oppleve kriser, samlivsbrudd, bli deprimert, kjenne på angst eller andre psykiske plager, eller gå med vanskelig følelser. Hvis vonde følelser og uheldige reaksjonsmønstre tar overhånd, varer over tid eller hindrer en i å leve slik en ønsker, kan det være nyttig å oppsøke psykolog. 

Jeg tilbyr samtaleterapi, selvutviklingsprosesser, rådgivning og veiledning til voksne over 18 år, og arbeider med de fleste typer psykisk ubehag, symptomer og livsvansker.


Vanlige temaer kan være:

livskrise - samlivsbrudd - tap - sorg

angst - ensomhetsfølelse - eksistensielle vansker

tristhet - depresjon - utbrenthet - tomhetsfølelse

selvmordstanker - tvangstanker

ettervirkninger etter dramatiske livshendelser og traumer/ PTSD

manglende opplevelse av tilhørighet 

miste jobb - lav selvfølelse - mindreverdighetsfølelse

 relasjonsvansker - mindreverdighetsfølelse

smerteproblematikk - kroppsspenninger - indre uro 

ønske om selvutvikling - identitetsproblematikk - kjønn - intimitet - seksualitet

skyldsfølelse - skam - misunnelse/sjalusi - aggresjon


Første samtale dreier seg vanligvis om å avklare hvilke ønsker, forventninger og behov du har. Om du trenger oppfølging i form av noen få samtaler som for eksempel etter en akutt krise, om du søker råd eller veiledning, eller om du ønsker å arbeide med deg selv i samtaleterapi. 


Samtaleterapi

I samtaleterapi kan du få hjelp til å se på utfordringene dine litt utenfra, og til å utforske, sortere, og bearbeide, i tanker og følelser. Her får du tid og rom til å komme frem med deg og ditt. Det er din fortelling og dine tanker, følelser, opplevelser, fantasier og reaksjonsmønstre, som er det sentrale og som vi sammen arbeider med. Noen kan ha god nytte av å komme til samtaler for en kort tidsperiode, mens det for andre vil være mer hensiktsmessig å komme til regelmessige samtaler over tid. 

Målet er at du gjennom det terapeutiske arbeidet skal du få en større forståelse for hvordan følelser, tanker og handlinger bidrar til uheldige mønstre, og bli bedre i stand til å håndtere sterke følelser og utfordringer i relasjoner. Det kan igjen gi en opplevelse av indre frihet, økt trygghet og bedre selvfølelse. 

Du er velkommen til å ta kontakt for samtale, eller om du ønsker mer informasjon. 

Som psykolog har jeg taushetsplikt. Jeg er medlem av Norsk Psykologforening.